• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Klaas van Dijk maakte al vroeg vrij werk. In eerste instantie waren dat vooral olieverven, krijttekeningen, aquarellen en litho's. Na zijn opleiding ook beeldhouwwerken in de geest van zijn leermeester Willem Valk. Ook maakte hij in opdracht van het Luxor Theater in de Herestraat te Groningen affiches voor de daar getoonde films en theatervoorstellingen. Zijn vrije werk in gebakken klei leidde tot opdrachten van schoolbesturen, woningbouwverenigingen en kerken voor het vervaardigen van werk in brons, steen of koper of mozaïek dat op een plein, aan de buitengevel of binnen werd geplaatst of aangebracht. In contact met bijvoorbeeld de architect of het opdrachtverstrekkend bestuur heeft dit tientallen mooie kunstwerken opgeleverd die nog altijd de openbare ruimte in met name de drie noordelijke provincies sieren. Zie ook de website van het Centrum voor Beeldende Kunst Groningen,  www.staatingroningen.nl.

In zijn atelierwoning aan de Nieuwe Kerkhof 19 te Groningen kon hij zijn gasten kleine modellen van vrij werk laten zien. In een aantal gevallen leidde dat tot nieuwe opdrachten.

 

De J.K. Egbertsprijs 

Klaas van Dijk ontving in 1977 de J.K. Egbertsprijs van Kunstlievend Genootschap Pictura. Deze prijs, die voor het eerst door Pictura  werd toegekend, is genoemd naar de erflaatster van een legaat dat in 1972 aan Pictura werd geschonken. De overweging die tot de toekenning van de prijs heeft geleid is “dat de heer van Dijk zich heeft doen kennen als een beeldend kunstenaar die artisticiteit en vakmanschap dusdanig weet te combineren dat een constant hoog kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft.” Daarnaast heeft meegeteld; “dat deze kunstenaar op het terrein van de beeldende kunst belangeloos en met grote toewijding tal van taken heeft vervuld en nog vervult.”

Klaas heeft een aantal monografische presentaties in diverse steden gehad. Groepstentoonstellingen, o.a. met andere Groningse kunstenaars waren te zien in Hilversum, Amsterdam en Groningen.